Λιγούστρο Ιόνανδρο (Ligustrum jonandrum)


Λιγούστρο  Ιόνανδρο  (Ligustrum jonandrum) διαμορφωμένο

Λιγούστρο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου